......................................................................................
polityka jakości
P.P.H.U. GRAFIKOR od roku 2000 prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży etykiet samoprzylepnych oraz sprzedaży taśm termotransferowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić wymagania i oczekiwania naszych Klientów.
Wykazujemy ciągłą troskę o rozwój firmy poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych oraz dbamy o rozwój i podnoszenie kompetencji naszych pracowników.
Politykę jakości realizujemy w oparciu o wprowadzony w naszej firmie System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2015, przy pełnym zaangażowaniu oraz udziale wszystkich pracowników firmy.

Podstawowe kierunki działania wynikające z przyjętej Polityki Jakości to:
• zobowiązanie do spełniania wymagań naszych klientów oraz wymagań prawnych i regulacyjnych związanych z wyrobami oraz innych związanych z działalnością firmy;
• uwzględnianie wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań naszej działalności;
• ciągły rozwój i doskonalenie firmy oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością;
• identyfikację ryzyk i szans w celu osiągania zamierzonych wyników, zapobiegania lub zredukowania niepożądanych skutków oraz osiąganie ciągłego doskonalenia;
• budowanie dobrych relacji z dostawcami i podwykonawcami oraz aktywne włączanie ich w proces spełniania wymagań;
• zapewnienie wymaganych zasobów;
• rozwój i doskonalenie kompetencji naszych  pracowników oraz ich świadomości związanej z wysoką jakością obsługi klienta.
Zobowiązujemy się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością opartego na międzynarodowym standardzie w zakresie zarządzania jakością. PN-EN ISO 9001: 2015
Szczecin dnia 17.10.2022
do góry strony